Wysokość honorarium adwokackiego uzależniona jest m.in. od rodzaju zlecenia i nakładu naszej pracy oraz ustalana jest indywidualnie dla każdej sprawy podczas spotkania z klientem. W przypadku podpisania umowy o stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców wysokość wynagrodzenia oraz warunki współpracy uzgadniane są podczas negocjacji z klientem w zależności od jego potrzeb - może to być honorarium ryczałtowe lub naliczane według stawki godzinowej.


Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 50,00 do 200,00 zł.


Za prowadzenie spraw sądowych obowiązuje honorarium adwokackie w wysokości stawek minimalnych określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348) Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.