Kancelaria przyjmie studentów studiów prawniczych na praktyki. Chętnych prosimy o wysłanie informacji o przebiegu swoich studiów wraz z danymi kontaktowymi, krótkim życiorysem i dołączonym podaniem o praktykę z uzasadnieniem na adres e-mail: kancelaria@adwokatki-poznan.pl.


Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (podstawa prawna: Dz. U. Nr 133, poz. 883).


Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybrane osoby.